Att det blir en ny flygdag i Borås – önskan uppfylls 18:e augusti 2018 !