Meny

Flygande besökare

SE-LOE landar på ESGE

För information om flygplatsen hänvisas till Svenska flygfält eller Borås flygplats hemsida

PPR föranmälan sker via vårt PPR formulär 

För att ha kontroll på antalet inflygande besökare och antalet flygplan gäller PPR förfarande under flygdagen.

Ankomst till flygdagen kan ske mellan kl 08:00 och 09:30 och vi har personal som kan ge information om situationen runt flygplatsen under denna tid.
Första beräknade starttiden efter flygdagen är 16:30 och här gäller egen uppsikt.