Meny

Användande av personuppgifter / Use of personal information

Borås Airshow kommer endast att använda uppgifter som delgivits arrangören för kommunikation med den som lämnat dessa.
Delgivande av lämnade uppgifter till tredje part kommer inte ske utan godkännande av den som lämnat uppgiften.

Personuppgiften kommer att tas bort på begäran eller efter flygdagen är genomförd.

Borås Airshow will only use data communicated to the organizer for communication with the person who left them. Delegation of information provided to third parties will not be done without the consent of the person who provided the information.

The personal data will be removed on request or after the airshow has been completed.